Świadectwo Kwalifikacji UAVO – dlaczego warto?

szkolenie uavo rzeszów

Loty „komercyjne” mogą wykonywać wyłącznie osoby legitymujące się świadectwem kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych. Loty komercyjne to nie tylko takie, za które Operator otrzymuje wynagrodzenie pieniężne. Komercyjne wykorzystanie to również np. przekazanie materiału za darmo firmie, która je użyje do własnych celów reklamowych tj. udostępnienie w social media, stronie internetowej czy każdym innym portalu. Innymi słowy – jeśli materiał zostanie udostępniony w jakimkolwiek miejscu, w którym znajdują się linki sponsorowane czy reklamy wtedy lot jest postrzegany jaki komercyjny. Na popularności zyskuje również badanie postępów budowy dróg i autostrad przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych. Korzyści z posiadania ŚK przez użytkownika drona są niezliczone, szczególnie w świetle bardzo szybkiego rozwoju branży systemów bezzałogowych oraz idących za nim zmian prawnych. Dlatego warto już dziś zadbać o uzyskanie odpowiednich uprawnień.

Świadectwo Kwalifikacji UAVO – jak je uzyskać?

Jedyną drogą do uzyskania ŚK jest odbycie szkolenia w Ośrodku wpisanym do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Decydując się na szkolenie należy określić, jakie uprawnienie jest dla nas odpowiednie. Możliwości jest kilka. Należy zacząć od określenia rodzaju uprawnienia: do wykonywania lotów w zasięgu wzroku operatora: VLOS (Visual Line Of Sight) lub do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora: BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight). Następnie wybieramy do jakiej masy BSP dane uprawnienie chcemy uzyskać: BSP o masie nie większej niż 5 kg, pomiędzy 5 kg a 25 kg, powyżej 25 kg. Po odbyciu szkolenia należy przystąpić do egzaminu, odpowiedniego dla uprawnień do jakich kandydujemy. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, do ULCu wysyłany jest wniosek o wydanie ŚK UAVO. Przed przystąpieniem do szkolenia należy się upewnić, czy dla uprawnienia i kategorii BSP na jakie kandydujemy, wymagane jest odbycie badań lotniczo-lekarskich.

Świadectwo Kwalifikacji UAVO – gdzie się szkolić?

Instytucji szkoleniowych jest wiele i wciąż ich przybywa. Jednak warto się zastanowić, czego oczekujemy od szkolenia, na które przeznaczamy pieniądze. Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych zapewnia pełen pakiet usług, przygotowujących do uzyskania ŚK. W swojej ofercie CNT Systemów Bezzałogowych posiada wszystkie typy szkoleń UAVO, wliczając w to uprawnienie instruktorskie. Dużą zaletą Centrum jest fakt, że kadra kierownicza oraz szkoleniowa to osoby pasjonujące się bezzałogowcami, dzięki czemu oprócz niezbędnej wiedzy potrzebnej do uzyskania ŚK, Kursanci mogą liczyć na porady dotyczące wykonywania lotów, obsługi sprzętu czy zasad prawnych. W ramach szkolenia Kursant otrzymuje pomoc w dokonaniu wszelkich formalności związanych z uzyskaniem orzeczenia lotniczo-lekarskiego, opłaty do ULC, odpowiedniego ubezpieczenia czy przystąpienia do egzaminu państwowego. Zespół specjalistów CNT Systemów Bezzałogowych swoją pasję realizuje również poprzez świadczenie usług szkoleń specjalistycznych przy użyciu BSP, takich jak np. szkolenie z zakresu fotogrametrii. Grupy szkoleniowe są niewielkie, dzięki czemu Kursanci traktowani są indywidualnie, Trenerzy przeznaczają dużo czasu na odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnianie wątpliwości Kursantów. Szkolenia organizowane są w siedzibie Centrum oraz u Klienta.

Więcej informacji na temat CNT Systemów Bezzałogowych można uzyskać na stronie internetowej:
www.szkolenia.systemybezzalogowe.pl

fanpage’u: https://www.facebook.com/systemybezzalogowe/

mailowo: szkolenia@systemybezzalogowe.pl

lub telefonicznie: 570 876 007