Kartografia to wbrew pozorom bardzo prężnie rozwijająca się dziedzina nauki. Kartografowie wykorzystują najnowocześniejsze zdobycze techniki, by tworzyć najdokładniejsze, najlepiej odwzorowujące i funkcjonalne mapy. Jednym z najnowocześniejszych są ortomapy. Zanim zaczęto je wykorzystywać, możliwości rozplanowania zagospodarowania terenu były znacznie ograniczone. Zdjęcia lotnicze, na podstawie których tworzone są ortomapy otwierają niedostępne dotąd możliwości.

ortofotomapa z drona

Oferujemy:

1) Ortofotomapy,
2) Mapy NDVI,
3) Linie konturowe,
4) Chmury punktów,
5) Cyfrowe Modele Terenu (DSM)
6) Modele 3d (np. wałów powodziowych, kanałów, koryt rzek itp.)

Potencjalne zastosowania:
• Obliczanie powierzchni na potrzeby samorządów jak też inwestorów prywatnych,
• Poszukiwania i monitoring systemów drenażowych (zarówno na terenach gdzie znana jest ich lokalizacja jak i na etapie planowania inwestycji celem ich wykrycia),
• Nadzór nad inwestycjami (infrastruktura drogowa, budynki etc.),
• Kalkulacje wolumetryczne – dla samorządów określanie pojemności wysypisk śmieci, dla podmiotów prywatnych obliczenia mas ziemnych, składowisk materiałów sypkich, inne..,
• Obliczenia wolumetryczne wyrobisk na potrzeby przemysłu wydobywczego,
• Badania archeologiczne,
• Dokumentacja strat w drzewostanie, infrastrukturze czy uprawach powstałych w wyniku katastrof naturalnych, budowlanych czy zniszczeń dokonanych przez dziką zwierzynę,
• Inspekcje farm fotowoltaicznych,
• Tworzenie modeli 3d i chmur punktów,
• Ortofotomapy gruntów na potrzeby rolnictwa (np. jako argument w sporach z ARiMR),
• Mapa NDVI dla rolnictwa i leśnictwa.

Ortofotomapy są bardzo często używane do planowania zagospodarowania terenu. Dzięki perspektywie z lotu ptaka, można o wiele efektywniej rozmieszczać najróżniejsze rozwiązania technologiczne. Tego rodzaju mapy są używane m.in. przy planowaniu budowy drogi, stawianiu dużych budynków, a nawet przy projektowaniu zmian przestrzennych. Ortomapy Rzeszów tworzone są przez specjalistów przy użyciu zdjęć lotniczych lub satelitarnych. Co ciekawe, na efekt końcowy, czyli mapę, o wiele większy wpływ mają zdolności owego specjalisty, niż jakość zdjęć. Jeśli bowiem osoba tworząca mapę dobierze nieodpowiednią skalę, lub popełni innego rodzaju błąd merytoryczny, zdjęcia zostaną niewłaściwie osadzone w przestrzeni. Wszelkie projekty stworzone na podstawie takiej ortofotomapy będą bezużyteczne.

W jaki sposób powstają ortomapy? Cały proces jest skomplikowany i czasochłonny. Zawsze jednak na początku tworzenia takiej mapy należy wykonać zdjęcia lotnicze lub satelitarne. Coraz częściej do wykonywania takich fotografii wykorzystuje się drony, czyli niewielkich rozmiarów bezzałogowe statki latające. Ortomapy z drona odznaczają się bardzo wysoką jakością. Dzieje się tak, ponieważ drony potrafią dotrzeć o najbardziej niedostępnych terenów. Do tej pory niemożliwe było stworzenie map satelitarnych dla wielu miejsc, ponieważ zasięg satelitarny nie mógł tam dotrzeć, a samoloty załogowe były zbyt duże, a misja zbyt niebezpieczna dla załogi. Dzięki wykorzystaniu dronów, wszystkie te przeciwności zostały weliminowane. Kiedy więc oglądamy jakiś realistyczny zrzut z bardzo trudnego terenu możemy być pewni, że są to właśnie ortofotomapy z drona. Drony potrafią unieść ciężar przekraczający nawet ich własną wagę. Pozwala to specjalistom na zamontowanie na dronie specjalistycznego sprzętu fotograficznego. Zdjęcia lotnicze uzyskane w ten sposób mają wysoką rozdzielczość, odznaczają się dużą ostrością i nie wymagają dużej obróbki graficznej. Dzięki temu cały proces tworzenia ortomapy z drona uległ znacznemu przyspieszeniu. Fotomapy są niezastąpionym źródłem wiedzy. Architekci krajobrazu, a także geolodzy często wykorzystują je do porównania procesów zachodzących w otoczeniu na przestrzeni lat. Dla przeciętnego człowieka ortomapy także mogą być bardzo przydatne. Warto do nich zajrzeć np. szykując się do wyprawy w góry czy planując budowę domu. Na fotomapach odwzorowane są wszelkie elementy otoczenia.